Menü

Pályázatfigyelés - élelmiszeripar, feldolgozás

Pályázatfigyelő - Élelmiszeripar, feldolgozás

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.

·         a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft,

kollektív projekt esetén maximum 1,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a

rendelkezésre álló forrás erejéig;

·         az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt

támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

Támogatást igénylők köre

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1.       az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

2.       tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1.       utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

2.       tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

3.       a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

 

Támogatható tevékenységek:

                     I.            Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;

                    II.            Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;

                  III.            A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

                  IV.            A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).

Amennyiben szükséges, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, környezeti hatástanulmányt kell készíteni, melyet legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges mellékelni;

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte;

A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

 

A támogatás mértéke, összege

 

1.       Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

2.       A támogatás maximális mértéke:

a)        közép-magyarországi régióban (A Továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a,

b)       a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a

1.       támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a.

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban / 

megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség :  45%-a:

 

Válasszon tapasztalt generálkivitelezőt!

Amennyiben Önnek fontos, hogy épülete hosszú távon is jól használhatő és költséghatékony legyen, esetleg csak az építkezés részfeladataira keres megbízható céget, forduljon hozzánk bizalommal! Fő tevékenységünk, a generálkivitelezés mellett természetesn állunk rendelkezésükre acélszerkezet gyártásben, trapézlemez gyártásban, szendvicspanel forgalmazásban, szállításban is!

Kapcsolat

Cellspan Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft.

4233 Balkány, Kállói u. 95.
Telefon/fax: 36-42/400-509
E-mail: level@cellspan.hu
  • cell web