Menü

Pályázatfigyelő - Kapacitásbővítő beruházás

JÖN-JÖN-JÖN!

Már társadalmi egyeztetésre bocsátották a GINOP 1.2.3-8.3.4-16 kódszámú pályázati felhívást a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében címmel.

Ez azt jelenti, hogy a jelen felhívásban szereplő feltételek még változhatnak, azonban a Kormány körülbelül ezt a konstrukciót képzelte el.

Mivel ez még nem a végleges verzió, ezt csak tájékoztatásul közöljük, ha valakinek segítséget jelenthet a fejlesztéshez, akkor nagyjából ezekre a feltételekre, elvárásokra számíthat.

A pályázat megjelenésekor a pontos feltételek meg fognak jelenni oldalunkon is.

Lássuk a sarokszámokat!

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft összegű kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít


A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének javításához,
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet.
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 •  A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
 • Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Nem támogatható beruházások:

A Felhívás keretében a  meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.


Nem támogatható tevékenységek különösen:

 • lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés,
 • szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztés,
 • kokszgyártás, kőolajfeldolgozás (TEÁOR 19.10-20) beruházások,
 • vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR 24.10) beruházások,
 • hajó, csónak gyártása (TEÁOR 30.11-12) beruházások,
 • ipari gép, berendezés, eszköz javítása beruházások
 • ipari gép, berendezés üzembe helyezés (TEÁOR 33.11-20) beruházások,
 • bányászat (TEÁOR 05.10-09.90) tevékenységhez kötődő beruházások,
 • dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások,
 • desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,
 • repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik,
 • atomerőművek leállítása és építése,
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,
 • illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
 • valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
 • pornográfia és prostitúció;
 • olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–f) és 2. d) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése,
 • végső kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozása;
 • vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, illetve kölcsön törlesztése,
 • olyan beruházás, amely a 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne valamely termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően,
 • a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások,
 • funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítása, azzal, hogy nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre;
 •  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt). 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása;
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása,
 • a Támogatást igénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a támogatást igénylő Partner- vagy Kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozása,
 • kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozása.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.


A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.


Jelen pillanatban ezek az információk tájékoztató jellegűek!

Amennyiben szüksége lenne segítségre a pályázattal, beruházással kapcsolatosan, keresse bátran kollégáinkat!

Címkék : pályázat

Válasszon tapasztalt generálkivitelezőt!

Amennyiben Önnek fontos, hogy épülete hosszú távon is jól használható és költséghatékony legyen, esetleg csak az építkezés részfeladataira keres megbízható céget, forduljon hozzánk bizalommal! Fő tevékenységünk, a generálkivitelezés mellett természetesen állunk rendelkezésükre acélszerkezet gyártásban, trapézlemez gyártásban, szendvicspanel forgalmazásban, szállításban is!

Kapcsolat

Cellspan Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft.

4233 Balkány, Kállói u. 95.
Telefon/fax: 36-42/400-509
E-mail: level@cellspan.hu
 

 
 • cell web